דף הבית מחקרים וסקרים הערכה חינוכית אבחון וייעוץ ניתוח נתונים וסטטיסטיקה איסוף וניהול נתונים שירות מס"ר - מקבץ סטטיסטי רשותי

 שירות מס"ר לרשויות המקומיות - שיקוף תמונת מצב רשותית על פי נתוני הלמ"ס

בכל שנה מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים רבים על הרשויות המקומיות בארץ. מנתונים אלה ניתן להפיק:
·        תמונה רחבה ומדויקת על תחומי החיים השונים ברשות, מעקב אחר מגמות ושינויים.
·        אימות ובקרה על נתונים המופקים על ידי גופים שונים ברשות, יכולת לפרסם נתונים לציבור.
·        השוואה של נתוני הרשות לרשויות אחרות, איתור יתרונות ואיתור חולשות הדורשות טיפול.
·        בסיס לניסוח יעדים בניהול הרשות, ובקרה על השגת יעדים אלה.
למרות הפוטנציאל הרב של שימוש בנתוני הלמ"ס, איסוף הנתונים מתוך הפירסומים המרובים לאורך השנים  מקשה מאד על המשתמש.
מכון היזון מציע לרשויות להכין עבורן מקבץ סטטיסטי רשותי (מס"ר), המשקף את תמונת המצב הרשותית מתוך נתוני הרשות שפורסמו בלמ"ס בשנים האחרונות. הדו"ח כולל מצגת המכילה 200 עד 300 שקפים המכסים את תחומי החיים המרכזיים ברשות: דמוגרפיה, בריאות, חינוך, חברה וכלכלה, נתונים פיזיים, בינוי, תחבורה, כספים, שירותים ועמדות התושבים. לדו"ח מס"ר מספר יתרונות בולטים:
     - הפקת דו"ח מס"ר זולה באופן משמעותי מהכנת מקבץ דומה על ידי הרשות עצמה.
     - המכון מחשב עבור הרשות נתונים ממוצעים של קבוצת השוואה נבחרת.
     - מגוון אמצעי המחשה ויזואלית מקלים על קריאת הנתונים והשוואה ביניהם.
     - המכון מתעדכן בפרסומי הלמ"ס ומפיק בכל שנה דו"ח מעודכן עבור הרשות.

 

אודות לקוחותינו צור קשר
www.000webhost.com